Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
42 / 2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Rosiori, jud. Buzau, in comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii, constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Rosiori, jud. Braila, pentru anul scolar 2020-2021 2020-09-11
41 / 2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Rosiori, jud. Buzau, in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Rosiori, jud. Braila, pentru anul scolar 2020-2021 2020-09-11
40 / 2020 privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului local in consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale Rosiori, pentru anul scolar 2020-2021 2020-09-11
39 / 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020-09-11
38 / 2020 privind aprobarea si indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si taxelor speciale, pentru anul 2021 2020-09-11
37 / 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta 2020-09-11
36 / 2020 privind aprobarea raportului de analiza a situatiilor financiare contabile ale comunei Rosiori la 30.06.2020 2020-08-31
35 / 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta 2020-08-31
34 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Intretinerea strazilor din satele Rosiori, Coltea, Florica si Pribeagu, com. Rosiori, jud. Braila" 2020-07-30
33 / 2020 privind analiza de inscriere a datelor in registrul agricol la finele Semestrului I 2020 2020-07-30
32 / 2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Rosiori, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat 2020-07-30
31 / 2020 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta tip V2 la nivelul UAT comuna Rosiori, jud. Braila 2020-07-30
30 / 2020 privind aprobarea procedurii de anulare a obligatiilor accesorii aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza comunei Rosiori 2020-07-30
29 / 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta 2020-07-30
28 / 2020 privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare care se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul 2020 2020-06-22

Înapoi